Ontgiften en toxines

 

“We vonden een duidelijke verhoging in Parkstad, maar ook in Noord-Limburg. Van Parkstad weten we dat daar veel kinderen opgroeien in armoede en dat roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik er vaker voorkomen, ook bij aanstaande moeders. Die factoren kunnen de ontwikkeling van het embryo verstoren. De verhoging in Noord-Limburg is echt een raadsel.”

Wat hij ook opmerkelijk vindt is dat in Groningen en Drenthe, waar armoede, roken en overgewicht in vergelijkbare mate voorkomen als in Limburg, het aantal aangeboren afwijkingen niet verhoogd is. “Er moet iets anders spelen bij ons. Milieufactoren misschien? Dat moeten we echt uitzoeken.”

Dit zegt epidemioloog Luc Smits van de Universiteit Maastricht in Dagblad de Limburger dd. 25 mei 2018

Waar moet je dan aan denken bij milieufactoren?

Giftige stoffen kunnen vrijkomen door de industrie, het verkeer, op je werkplek, je woonomgeving, huishoudelijke producten, cosmetica, reinigingsmiddelen, loodhoudende verf, plastics, tabaksrook, drinkwater.

Toxische stoffen hebben invloed op lever, nieren, reproductieorganen, spier- en zenuwstelsel, ademhalingsstelsel en de huid. Voorbeelden van stoffen die toxisch kunnen zijn: zware metalen, fijnstof, medicatie, conserveringsmiddelen, alcohol, drugs, pesticiden, BPA, PCB, PAK’s. Dit is geen volledige lijst, maar geeft aan hoe divers de diverse bronnen van gifstoffen zijn.

Sinds de tweede wereldoorlog zijn er 75.000-80.000 nieuwe chemische stoffen bijgekomen. Hiervan is minder dan de helft op toxiciteit getest op volwassenen.

Gevoelig

Foetussen, babies en jonge kinderen zijn het meest gevoelig voor schadelijke stoffen. Ook mensen met een minder goede gezondheid en/of een minder goede darmwerking en ontgiftingsvermogen zijn gevoeliger. In toenemende mate zien we mensen met een minder goede darmwerking en er zijn maar weinig mensen die daadwerkelijk de aanbevolen hoeveelheid groenten en fruit eten, producten die bijdragen aan een goed ontgiftingsvermogen. Ik denk dat we aan kunnen nemen dat het aantal mensen dat negatieve gevolgen ondervind door schadelijke stoffen groter is dan we denken. Soms is de negatieve invloed niet direct merkbaar in klachten bij jezelf, maar bij je kinderen.

Stoffen die bijvoorbeeld invloed hebben op de voortplantingscellen zijn: PAK’s, zware metalen, PCB’s, dioxines, bestrijdingsmiddelen, ftalaten, BPA, alcohol, drug en bepaalde geneesmiddelen. Hierdoor kunnen problemen ontstaan als slechtere zaadkwaliteit, onvruchtbaarheid, spontane abortus, geboorteafwijkingen aan reproductieorganen, laag geboortegewicht en luchtwegproblemen. Zelfs veelvuldig gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap blijkt een grote kans op autisme en hartafwijkingen te veroorzaken.

Als we bedenken dat vlakbij Noord-Limburg het Ruhrgebied ligt en in het zuiden Chemelot, dan lijkt me de conclusie dat er “meer aan de hand is” voor de hand liggend. Onderzoek lijkt me dus dringend noodzakelijk.

Metalen

Zware metalen zijn een voorbeeld van toxische stoffen. Wanneer je sigaretten rookt komt er onder andere cadmium vrij. Hoe kan dat nu? De tabaksplant neemt metalen op uit de bodem, uit meststoffen en uit industriële luchtvervuiling. Door het roken komt een aantal van deze metalen uit tabak vrij, waarna de roker en omstanders ze inademen. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, op bijvoorbeeld kanker, lever- en nierschade. Van deze metalen veroorzaken arseen, cadmium, nikkel en lood de grootste gezondheidsrisico’s. Dat blijkt uit onderzoek door de Universiteit van St Andrews (Schotland) in opdracht van het RIVM.

Zware metalen verhinderen de opname van de organische mineralen die je wel nodig hebt. Dit heeft invloed op de werking van alle cellen in je lichaam. Daarnaast kan je lichaam zware metalen opslaan in bijvoorbeeld vetweefsel en botten.

Lage niveau’s van bepaalde toxines zullen in eerste instantie misschien weinig negatief effect op korte termijn hebben, maar wel op de langere termijn. Zo is gebleken dat vrouwen in de menopauze een loodbelasting hadden. In hun jeugd waren ze blootgesteld aan lood, denk aan het drinken van water uit loden leidingen. Lood wordt door het lichaam in het bot opgeslagen als de lever dit metaal niet kan verwerken. Wanneer vrouwen in de overgang zijn, neemt de botdichtheid af waardoor het lood vrijkomt en in de bloedbaan terecht komt.

Ook staat vast de een belasting van meer dan een soort metaal een verhoogde negatieve werking heeft: 1 + 1 = 3 in dat geval. Het vervelende is dat zelf hele kleine hoeveelheden genoeg zijn.

Vreemd oestrogeen

Een andere veel voorkomende stof die erg verstorend werkt op het lichaam is het zogenaamde xeno-oestrogeen (lichaamsvreemd oestrogeen), te vinden in BPA en in verzorgingsproducten. Deze vreemde oestrogenen hebben de zelfde functie als lichaamseigen oestrogenen en/of maken oestrogeenreceptoren gevoeliger. Hierdoor kunnen vrouwen onder andere last krijgen van migraine en kan hun menstruatie heviger worden. Maar het is niet alleen een vrouwenprobleem. Ook bij mannen heeft de stof invloed. Ze krijgen bijvoorbeeld borstontwikkeling, maar ook een verminderde vruchtbaarheid kan een gevolg zijn.

Het lichaam zelf produceert maar hele kleine hoeveelheden hormonen, want er is maar heel weinig nodig om een beoogde verandering teweeg te brengen. Daarom kunnen kleine hoeveelheden xeno-oestrogenen al behoorlijke invloed hebben. Te hoge oestrogeenniveau’s kunnen leiden tot stemmingswisselingen, neurologische problemen, spijsverteringsklachten, verminderd libido, veranderde eetlust en zelfs kanker.

Wat kan je zelf doen?

Uiteraard zo veel mogelijk giftige en verstorende stoffen vermijden. Daarnaast is een goede ontgifting belangrijk. Dit wil zeggen dat je uitscheidingsorganen optimaal moeten werken. Dat kan door te letten op wat je eet. Met bepaalde voeding, vooral groenten, fruit en voldoende water, kan je uitscheidingsorganen ondersteunen. Ook supplementen kunnen ondersteuning bieden. Het is onverstandig op eigen houtje aan de slag te gaan met het elimineren van toxines uit je lichaam (en tijdens zwangerschap uit den boze). Je doet dit liefst onder begeleiding van een deskundige.